Organisatie

De Stichting Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ) is in 2013 opgericht met als doel om kennis en maatregelen die de (fysieke) veiligheid op en rondom zwemlocaties betreffen, te bevorderen, te ontwikkelen en te borgen.

Het NIVZ richt zich met name op de ontwikkeling en de uitvoering van risico-inventarisaties bij zwemlocaties (kust en binnenwater). In opdracht van een eigenaar, houder, beheerder en / of exploitant van een zwemlocatie brengt het NIVZ onafhankelijke rapportages uit.

Organisatievorm

Het NIVZ is gelieerd aan Reddingsbrigade Nederland en kent een organisatievorm met een bestuur, een directeur, een landelijk coördinator en een uitvoeringsorganisatie. Naast het stichtingsbestuur kent de stichting een adviesraad en wordt nauw samengewerkt met diverse veiligheids- & recreanten organisaties vanuit ons partnernetwerk.

Medewerkers

Het ‘hart’ van de uitvoeringsorganisatie wordt gevormd door Nederlandse risk assessors. Deze medewerkers zijn opgeleid in het afnemen van een prescan en / of een riskassessment bij zwemlocaties en zijn gecertificeerd door de ILSE (International Life Saving federation Europe).

Kwaliteitscontrole

Op voordracht van Reddingsbrigade Nederland / Stichting NIVZ heeft de ILSE een aantal medewerkers benoemd tot Tutor en / of Senior Tutor. De tutoren hebben een rol in de begeleiding van de risk assessors bij de uitvoering van prescans en riskassessment. Daarbij voeren zij kwaliteitscontroles uit over het geleverde werk van de risk assessors.

Vrijwillig en onafhankelijk

De risk assessors doen hun werk vrijwillig en onafhankelijk, op basis van een bij de Stichting NIVZ vastgesteld werkprotocol en onkostenvergoeding. De risk assessors worden door de Stichting NIVZ ondersteund met opleiding en uitrusting.

Partners

Met onze partners wordt kennis en praktische informatie gedeeld, met als doel de fysieke veiligheid op zwemlocaties te verbeteren. Er wordt continue en actief gewerkt aan het uitbreiden van ons partnernetwerk. Bent u vertegenwoordiger van een veiligheids- of recreanten organisatie en wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!


ilse

reddingsbrigade