Missie

Het doel van Stichting NIVZ is om in de meest brede zin van het woord kennis en maatregelen betreffende de (fysieke) veiligheid op en rondom zwemlocaties te bevorderen en waarborgen.

Voor wie?

Het NIVZ levert haar diensten in opdracht aan partijen die een rol spelen bij de veiligheid op- en rond zwemlocaties, veelal gemeenten of veiligheidsregio’s. Deze dienstverlening richt zich met name op de uitvoering van risico-inventarisaties en het adviseren over (strand)veiligheidsbeleid. Bij zwemlocaties gaat het niet alleen om de stranden aan de kust, ook bijvoorbeeld recreatieplassen kunnen worden onderzocht.

Organisatievorm

Het NIVZ is een initiatief van Reddingsbrigade Nederland, maar is geheel onafhandelijk. Bovendienwordt er nauw samengewerkt met diverse veiligheids- & recreanten organisaties vanuit ons partnernetwerk.

Medewerkers

Het ‘hart’ van de uitvoeringsorganisatie wordt gevormd door Nederlandse risk assessors. Deze medewerkers doen dit werk vrijwillig. Zij zijn opgeleid in het afnemen van een pre-scan en / of een riskassessment bij zwemlocaties en zijn gecertificeerd door de ILSE (International Life Saving federation Europe).

Kwaliteitscontrole

Op voordracht van Reddingsbrigade Nederland / Stichting NIVZ heeft de ILSE een aantal medewerkers benoemd tot Tutor en / of Senior Tutor. De tutoren hebben een rol in de begeleiding van de risk assessors bij de uitvoering van prescans en riskassessment. Daarbij voeren zij kwaliteitscontroles uit over het geleverde werk van de risk assessors.

Vrijwillig en onafhankelijk

De risk assessors doen hun werk vrijwillig en onafhankelijk, op basis van een bij de Stichting NIVZ vastgesteld werkprotocol en onkostenvergoeding. De risk assessors worden door de Stichting NIVZ ondersteund met opleiding en uitrusting.

Partners

Met onze partners wordt kennis en praktische informatie gedeeld, met als doel de fysieke veiligheid op zwemlocaties te verbeteren. Er wordt continue en actief gewerkt aan het uitbreiden van ons partnernetwerk. Bent u vertegenwoordiger van een veiligheids- of recreanten organisatie en wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!


ilse

reddingsbrigade