Veilige zwemlocaties

Via deze website vertellen we meer over de diensten van het NIVZ en wat wij voor u kunnen betekenen. Veiligheid staat centraal. Het doel van de Stichting NIVZ is namelijk het bevorderen en ontwikkelen van de (fysieke) veiligheid op- en rondom zwemlocaties in het hele land.

Risico's in kaart brengen

Het NIVZ brengt risico's in kaart en rapporteert resultaten aan de hand van een model die is opgericht volgens internationale standaarden. Behalve het uitvoeren van de pre-scan en/of riskassessment vervult de stichting een adviserende rol ten behoeve van het lokale veiligheidsbeleid.

Waarom een veiligheidsonderzoek door het NIVZ laten uitvoeren op uw zwemwaterlocatie?

Elk jaar zijn er zo'n 80 gevallen van accidentale verdrinking (bron: CBS). Daarnaast vinden tal van andere incidenten plaats op en rondom zwemlocaties. Om de risico's te verminderen worden regels betreffende de veiligheid aangescherpt, zoals de vernieuwde criteria voor de Blauwe Vlag. Het lokale veiligheidsbeleid en de beheersmaatregelen kunnen niet achterblijven. De pre-scan en/of riskassessment levert u waardevolle informatie over de huidige situatie en tastbare input voor het te voeren beleid.

Het NIVZ kan u helpen

  • Experts gaan zorgvulding te werk met de risico-inventarisatie in uw gebied;
  • Door middel van speciaal ontwikkelde modellen krijg u een duidelijk en visueel inzicht in de risico's;
  • Het NIVZ presenteert u de resultaten, inclusief conclusies en aanbevelingen, en kan u verder adviseren over het veiligheidsbeleid.

Aandacht voor veilige zwemlocaties komt bij meerdere organisaties aan bod. De Blauwe Vlag is een organisatie waarmee goed wordt samengewerkt. Door de aangescherpte criteria van de Blauwe Vlag vormen risico-inventarisaties een waardig onderdeel van het (strand)veiligheidsbeleid.