Prescan

Voor het opstellen van een prescan-rapportage wordt gebruik gemaakt van het door de NIVZ specifiek voor situaties aan de Nederlandse kust ontwikkelde model. Dit model is door de ILSE geaccrediteerd. Vanuit haar lidmaatschap bij de ILSE zijn Reddingsbrigade Nederland / Stichting NIVZ (exclusief) geautoriseerd om het model toe te passen op de Nederlands (zwem)wateren.

Risicocijfer

Het te onderzoeken gebied wordt ‘opgeknipt’ in zone's van elk minimaal 250 tot maximaal 750 meter. Uitgangspunt is dat de Prescan van de verschillende zone's in één dag wordt uitgevoerd. Per zone vindt een beoordeling plaats aan de hand van een aantal thema’s, waaruit een indicatief risicocijfer bepaald kan worden.

voorbeeld prescan uitkomsten

Thema's Prescan

  • Stroming
  • Golven
  • Gemiddeld aantal bezoekers
  • Gemiddeld aantal baders / zwemmers
  • Conflicterende situatie/ activiteiten op het water
  • Conflicterende situaties/ activiteiten op het land
  • Gevaarlijke objecten

Aanvullende thema's

Om de waargenomen risico’s in een juist kader te plaatsen, wordt door de riskassessors gekeken naar aanvullende thema's in het volledige gebied zoals de toegankelijkheid voor recreanten en hulpverleners. Wanneer er locatiegebonden hulpverlening en incident rapportages beschikbaar zijn, worden deze meegenomen in het onderzoek.

Rapportage

Het NIVZ levert de opdrachtgever een rapport met daarin de waarnemingen van de riskassessors. In het rapport voegt het NIVZ een hoofdstuk ‘Conclusies en Aanbevelingen’ toe. Daarbij wordt aangegeven in welke mate de waarnemingen van de riskassessors een indicatie zijn om een riskassessment aan te vragen voor de zwemlocatie(s) met een (hoog) risicocijfer.