Riskassessment

Voor het opstellen van een riskassessment rapportage wordt gebruik gemaakt van het ILSE risk assessments of Designated Bathing Areas, model. Vanuit haar lidmaatschap bij de ILSE zijn Reddingsbrigade Nederland / Stichting NIVZ (exclusief) geautoriseerd om het model toe te passen op de Nederlands (zwem)wateren.

Risico's identificeren

Het riskassessment identificeert aanwezige risico’s aan de hand van waarnemingen, gesprekken en activiteiten op de locatie. Verder wordt gekeken in welke mate risicobeheersmaatregelen zijn genomen. Uitgangspunt is dat een riskassessment over twee dagen wordt uitgevoerd. Naast alle thema's van een prescan wordt er door de riskassessors bij een riskassessment gerapporteerd aan de hand van een aantal categorieën.

Riskassessment categorieën

  • Publieke toegang
  • Ontsluiting wegen tbv hulpverlening
  • Publieke redmiddelen
  • Signalering
  • Strandinformatiebord
  • Zonering
  • Lifeguard voorziening (toezicht)
  • Gebruik locatie en veelvoorkomende

Rapportage

Het NIVZ levert de opdrachtgever een riskassessment rapportage met daarin de waarnemingen van de riskassessors per zwemlocatie. In het rapport voegt de NIVZ een hoofdstuk ‘Conclusies en Aanbevelingen’ toe. Hierin wordt een advies gegeven om de veiligheid te verbeteren.