advies

Nadat wij een pre-scan- of risk assessment rapportage van een zwemlocatie hebben opgeleverd, kunnen wij uw organisatie voorzien van adviezen om eventuele geconstateerde riscio's beheersbaar te maken. Dit kan zich vertalen in een consulterende rol bij het opstellen van een beleidsnota of een oplossing op basis van 'best practice' voor een specifiek vraagstuk.

Praktische toepassing

Door de jaren heen heeft het NIVZ veel kennis opgedaan bij de uitvoering van pre-scans en risk assessments. Op basis van deze kennis ontwikkelt het NIVZ beleidsadviezen en richtlijnen.

Gegevens
Stichting NIVZ
Dokweg 149,
1976 CA IJmuiden
T (0255) 545 858
E
Onafhankelijkheid
De stichting NIVZ levert haar diensten professioneel, onafhankelijk en onpartijdig. onafhankelijkheid
Disclaimer & Privacy
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan de Stichting NIVZ niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De Stichting NIVZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde programmatuur.

Download onze privacyverklaring (.pdf 571Kb)