Een veilige zwemlocatie?

Hoe veilig is uw zwemlocatie? Waar zitten de knelpunten en hoe uiten die zich? Hoe kan dit worden verbeterd? Daar kan het NIVZ u bij helpen. De stichting levert haar diensten voornamelijk aan gemeentes en veiligheidsregio's.

Diensten

Het is onze missie om kennis over de (fysieke) veiligheid op en rondom zwemlocaties zo optimaal mogelijk te maken. Behalve het uitvoeren van de pre-scan en/of risk assessment vervult de stichting een adviserende rol ten behoeve van het lokale veiligheidsbeleid.