Een veilige zwemlocatie?

Hoe veilig is uw zwemlocatie? Waar zitten de knelpunten en hoe uiten die zich? Hoe kan dit worden verbeterd? Daar kan het NIVZ u bij helpen. De stichting levert haar diensten voornamelijk aan gemeentes en veiligheidsregio's.

Diensten

Het is onze missie om kennis over de (fysieke) veiligheid op en rondom zwemlocaties zo optimaal mogelijk te maken. Behalve het uitvoeren van de pre-scan en/of risk assessment vervult de stichting een adviserende rol ten behoeve van het lokale veiligheidsbeleid.

Gegevens
Stichting NIVZ
Dokweg 149,
1976 CA IJmuiden
T (0255) 545 858
E
Onafhankelijkheid
De stichting NIVZ levert haar diensten professioneel, onafhankelijk en onpartijdig. onafhankelijkheid
Disclaimer & Privacy
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan de Stichting NIVZ niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De Stichting NIVZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde programmatuur.

Download onze privacyverklaring (.pdf 571Kb)