Onafhankelijkheid

Het NIVZ is een initiatief van Reddingsbrigade Nederland, maar opereert geheel onafhankelijk. Daarbij wordt er nauw samengewerkt met diverse veiligheids- & recreanten organisaties vanuit ons partnernetwerk.

De risk assessors van het NIVZ doen hun werk vrijwillig en onafhankelijk, op basis van een bij de Stichting NIVZ vastgesteld Reglement van Dienstverlening en onkostenvergoeding. De risk assessors worden door de Stichting NIVZ ondersteund met opleiding en uitrusting.

Onze medewerkers

Het ‘hart’ van de uitvoeringsorganisatie wordt gevormd door Nederlandse risk assessors. Deze medewerkers doen dit werk vrijwillig. Zij zijn opgeleid in het afnemen van een pre-scan en/of een risk assessment bij zwemlocaties en zijn gecertificeerd door de ILSE (International Life Saving federation Europe).

Binnen het NIVZ zijn tevens een aantal ILSE gecertificeerde opleiders actief. Deze hebben naast het opleiden ook een begeleidende rol bij de uitvoering van het geleverde werk van de risk assessors en voeren interne kwaliteitscontroles uit.

Gegevens
Stichting NIVZ
Dokweg 149,
1976 CA IJmuiden
T (0255) 545 858
E
Onafhankelijkheid
De stichting NIVZ levert haar diensten professioneel, onafhankelijk en onpartijdig. onafhankelijkheid
Disclaimer & Privacy
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan de Stichting NIVZ niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De Stichting NIVZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde programmatuur.

Download onze privacyverklaring (.pdf 571Kb)