Onze Missie

Het doel van Stichting NIVZ is om in de meest brede zin van het woord kennis en maatregelen betreffende de (fysieke) veiligheid op en rondom zwemlocaties te bevorderen en waarborgen. Het NIVZ levert haar diensten in opdracht aan partijen die een rol spelen bij de veiligheid op- en rond zwemlocaties, veelal gemeenten of veiligheidsregio’s. Deze dienstverlening richt zich met name op de uitvoering van risico-inventarisaties en het adviseren over (strand)veiligheidsbeleid. Bij zwemlocaties gaat het niet alleen om de stranden aan de kust, wij onderzoeken ook de veiligheid op en rondom recreatieplassen.

Partners

Met onze partners wordt kennis en praktische informatie gedeeld, met als doel de fysieke veiligheid op zwemlocaties te verbeteren. Er wordt continue en actief gewerkt aan het uitbreiden van ons partnernetwerk. Bent u vertegenwoordiger van een veiligheids- of recreanten organisatie en wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Gegevens
Stichting NIVZ
Dokweg 149,
1976 CA IJmuiden
T (0255) 545 858
E
Onafhankelijkheid
De stichting NIVZ levert haar diensten professioneel, onafhankelijk en onpartijdig. onafhankelijkheid
Disclaimer & Privacy
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan de Stichting NIVZ niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De Stichting NIVZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde programmatuur.

Download onze privacyverklaring (.pdf 571Kb)