Pre-scan

Voor het opstellen van een pre-scanrapportage wordt gebruik gemaakt van het door de NIVZ specifiek voor situaties aan de Nederlandse kust ontwikkelde model. Dit model is door de ILSE geaccrediteerd. De Stichting NIVZ is exclusief geautoriseerd om dit model toe te passen op de Nederlands (zwem)wateren.

Risicocijfer

Het te onderzoeken gebied wordt ‘opgeknipt’ in zone's van elk minimaal 250 tot maximaal 750 meter. Uitgangspunt is dat de pre-scan van de verschillende zone's in één dag wordt uitgevoerd. Per zone vindt er een beoordeling plaats aan de hand van een aantal thema’s, waaruit een indicatief risicocijfer bepaald kan worden.

Thema's Pre-scan

  • Stroming
  • Golven
  • Gemiddeld aantal bezoekers
  • Gemiddeld aantal baders/zwemmers
  • Conflicterende situatie/activiteiten op het water
  • Conflicterende situaties/activiteiten op het land
  • Gevaarlijke objecten

Aanvullende thema's

Om de waargenomen risico’s in een juist kader te plaatsen, wordt er door de risk assessors gekeken naar aanvullende thema's van het onderzochte gebied zoals de toegankelijkheid voor recreanten en hulpverleners. Wanneer er locatiegebonden rapportages over hulpverlening en incidenten beschikbaar zijn, worden deze meegenomen in het onderzoek.

Rapportage

Het NIVZ levert de opdrachtgever een rapport met daarin de waarnemingen van de risk assessors. In het rapport voegt het NIVZ een hoofdstuk ‘Conclusies en Aanbevelingen’ toe. Daarin wordt aangegeven in welke mate de waarnemingen van de risk assessors een indicatie zijn om een risk assessment aan te vragen voor de zwemlocatie(s) met een (hoog) risicocijfer.