Risk assessment

Voor het opstellen van een risk assessment rapportage wordt gebruik gemaakt van het ILSE risk assessments of Designated Bathing Areas model. De Stichting NIVZ is exclusief geautoriseerd om dit model toe te passen op de Nederlands (zwem)wateren.

Risico's identificeren

Het risk assessment identificeert aanwezige risico’s aan de hand van waarnemingen, gesprekken en activiteiten op de locatie. Verder wordt gekeken in welke mate risicobeheersmaatregelen zijn genomen. Uitgangspunt is dat een risk assessment gedurende twee dagen wordt uitgevoerd. Naast alle thema's van een pre-scan wordt er door de risk assessors bij een risk assessment gerapporteerd aan de hand van een aantal categorieën.

Risk assessment categorieën

  • Publieke toegang
  • Ontsluiting wegen t.b.v. hulpverlening
  • Publieke redmiddelen
  • Signalering
  • Strandinformatiebord
  • Zonering
  • Lifeguard voorziening (toezicht)
  • Gebruik locatie en veel voorkomende (watersport) activiteiten

Rapportage

Het NIVZ levert de opdrachtgever een rapportage met daarin waarnemingen, conclusies en indien nodig aanbevelingen van de risk assessors. Met als doel veiligheid op een locatie te verbeteren.

Gegevens
Stichting NIVZ
Dokweg 149,
1976 CA IJmuiden
T (0255) 545 858
E
Onafhankelijkheid
De stichting NIVZ levert haar diensten professioneel, onafhankelijk en onpartijdig. onafhankelijkheid
Disclaimer & Privacy
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan de Stichting NIVZ niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De Stichting NIVZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde programmatuur.

Download onze privacyverklaring (.pdf 571Kb)