advies

Nadat wij een prescan- of riskassessment rapportage van een zwemlocatie opgeleverd hebben, kunnen wij uw organisatie voorzien van adviezen om eventuele geconstateerde riscio's beheersbaar te maken. Dit kan zich vertalen in het assisteren bij het opstellen van een beleidsnota of een oplossing op basis van best pratice voor een specifiek vraagstuk.

Praktische toepassing

Door de jaren heen heeft het NIVZ veel kennis opgedaan bij de uitvoering van prescans en riskassessments. Op basis van deze kennis ontwikkeld het NIVZ beleidsadvies en richtlijnen.